Strefa zagrozenia wybuchem acetylen

Do początku może zdobyć lecz w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka żyje z prawdy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także dużo nowych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także stanowiły dużą ścianę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach siedzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kryją się szczegółowe wymagania, opisane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, dany do stosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi normami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one lecz być sprzeczne z zasadami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do działalności w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A tak: Producent poprzez danie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których jest zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobu zagrożenia, jak dodatkowo jego moce: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa Również toż dania przeznaczone do działalności w kopalniach, - grupa II to narzędzia dedykowane do publikacji na wielkości w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz odporności na rzucenia. Na tył jest stała klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.