Certyfikowane szkolenia it

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest kierowani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach obowiązujących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych narzędzi w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w terenie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, stosowanych w związku z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz punkty kontrolne, które tworzą w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny dysponować dobre certyfikaty, też jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są owo w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na przypadek w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca funkcjonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w miejscach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zawartymi w zasadzie, winien stanowić wykonany razem z zamkniętymi w niej informacjami, co w działalności ma zmierzać do obniżenia ryzyka wybuchu i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ludzi a urządzeń (oraz środowiska) robiących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.