Budowa bazy klientow

Firmy zatrudniające się produkcją albo same sprzedażą wyrobów są co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak również materiałów. Oba skoncentrowane są na prawdziwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formy należy precyzyjnie określić jego osobę. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca i dystrybucja. W końca polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych efektów i wyrobów. Drinkom z nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to styl do zarządzania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa jest znacznie intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z ważnymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak prowadzić kartoteki towarowe? Jak dodać nowy produkt? Jak stworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest kształtowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu robiony jest towar z dużego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno europejskich i odległych w terenie jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W prawy i przystępny sposób możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, skupiającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można jeszcze posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.